SHOWING AREA PROFILE 1 OF 1
 

Alexandria at a glance

Although Alexandria is a town along the R72 within the Sunshine Coast region, it is not actually on the coast. But it is not far from the coast. It has the Woody Cape section at the seaboard end of Addo Elephant Park on its doorstep; and the two seaside villages of Cannon Rocks and Boknes lie 19kms further east.
Alexandria owes its existence to the founding of a Dutch Reformed parish to serve the needs of its farming community in 1856. At that stage it was known as Olifantshoek. In 1873 it was renamed Alexandria in honour of Rev Alexander Smith who had held regular church services for the Olifantshoek community after his arrival from Scotland in 1823.
Apart from this commemoration of Rev Smith, Alexandria has preserved the memory of an important figure in Xhosa history. On the farm Glen Shaw, halfway between Alexandria and Boknes, lies the grave of Nongqause, the Xhosa prophetess who lived in the vicinity after the cattle killing in 1857 until her death in 1898. At the age of 14, this Xhosa maiden urged her people, the Gcaleka Xhosa, to burn their crops and kill their cattle in readiness for their deliverance from the white settlers on 18 February 1857. This mistaken prophecy led to thousands of deaths among the Gcaleka. Nongquause was banished to Robben Island for a while before spending the rest of her days on Glen Shaw.
Today the town's claim to fame should not be missed by anyone visiting the town, even for just a moment. Alexandria boasts its own internationally renowned sculptress, Maureen Quin. Her delightful sculpture garden contains bronze sculptures ranging from wildlife studies to abstract expressive work with a strong African influence. In the garden there is a remarkable synergy between the sculptures and the plants. Quin's works are one of the Eastern Cape's most distinguished cultural achievements. To visit the garden is a delight for art lovers and gardeners alike.
Another claim to fame is that Alexandria is the only place in South Africa where chicory is grown. It is also known for its dairy and pineapple farming. According to the 2011 census it has a population of over 10 000 people and the town covers an area of 5.7 square kilometres with the entire farming district covering an area of 2 440 square kilometres. The fact that Alexandria is 100 kms from Port Elizabeth, 57 kms from Grahamstown and 49 from Port Alfred means that it is centrally situated and accessible to all the amenities that the region has to offer.
Alexandria properties vary greatly. Once again, SEEFF has something to offer everyone from quaint country cottages to lifestyle farms, small holdings, vacant plots and rustic homes with roomy interiors situated in large urban gardens. Alexandria is a town in which you can put down roots and enjoy quiet country life without having to travel far to reach everything you need, even the big city lights of a metropolis such as the friendly city of Port Elizabeth.
For information about other towns or villages in the SEEFF Kenton on Sea stable, refer to Port Alfred, Bathurst, Kenton on Sea, Cannon Rocks and Boknes.
Alexandria lê op die R72 kuspad binne die Sonskynkusgebied , maar dit is nie op die see nie. Dit is egter nie ver van die kus nie. Die Woody Cape gedeelte van die Addo Olifantpark wat die suidelike grens van die park vorm onder teen die see, is reg op sy voordeur en die twee stranddorpe Cannon Rocks en Boknes lê slegs 19km verder oos.
Alexandria het sy ontstaan te danke aan die stigting van 'n Nederduits Gereformeerde gemeente in 1856, om in die behoeftes van die boeregemeenskap van die omgewing te voorsien. Die dorp was destyds bekend as Olifantshoek. Dit is in 1873 na Alexandria herdoop ter ere van eerw Alexander Smith, wat na sy aankoms uit Skotland in 1823 gereeld kerkdienste vir die Olifantshoekgemeente gehou het.
Alexandria bewaar ook die geskiedenis van 'n belangrike figuur in die Xhosakultuur. Op die plaas Glen Shaw halfpad tussen Alexandria en Boknes lê die graf van Nonkwasie, die Xhosa profetes wat tot haar dood in 1898 in die omgewing gebly het ná die groot beesteslagting van 1875. Op ouderdom 14 het die Xhosameisie haar mense, die Gcaleka Xhosa, aangemoedig om hulle oeste te verbrand en hul beeste te slag in afwagting op bevryding van die wit setlaars, wat volgens haar op 18 Februarie 1857 sou plaasvind. Hierdie valse profesie het gelei tot die dood van duisende onder die Gcaleka. Nonkwasie is vir 'n ruk lank na Robbeneiland verban voordat sy die res van haar jare op Glen Shaw deurgebring het.
Vandag is Alexandria se aanspraak op roem die teenwoordigheid van internasionaal befaamde beeldhoudster, Maureen Quin. Moenie haar pragtige beeldhoutuin misloop tydens 'n besoek aan die dorp nie. Dit bevat bronsbeelde wat wissel van wildstudies tot abstrakte ekspressionistiese werk met 'n sterk Afrika invloed. Daar is 'n merkwaardige sinergie tussen die beelde en die plante in die tuin. Quin se werk is een van die Oos Kaap se uitstaande kulturele prestasies. 'n Besoek aan die tuin is 'n plesier vir beide kuns en plantliefhebbers.
Alexandria roem hom verder daarop dat dit die enigste plek in Suid Afrika is waar sigorei op groot skaal verbou word. Dit is ook bekend vir sy melk  en pynappelboerderye. Volgens die 2011 sensus het dit 'n bevolking van meer as 10 000 en die dorp beslaan 'n area van 5.7 vierkante kilometer.
Die feit dat Alexandria sentraal geleë is, 100km vanaf Port Elizabeth, 57km vanaf Grahamstad en 49km vanaf Port Alfred, beteken dat die dorp maklike toegang het tot al die geriewe wat die omgewing bied.
Alexandria bied 'n wye keuse eiendomme aan, en SEEFF het iets vir almal; van 'n ouwêreld- plattelandse huisie tot leefstyl plase, kleinhoewes, leë erwe en woonhuise met ruim binnenshuise vertrekke, geleë in groot dorpstuine. Alexandria is 'n dorp waar jy jou wortels kan ingrawe en die rustige plattelandse lewe kan geniet sonder dat jy ver hoef te ry om by geriewe uit te kom. Self die stadsligte van die vriendelike stad Port Elizabeth is binne trefafstand.
Vir meer inligting oor ander dorpe in die SEEFF Kenton-on-Seastal, verwys na die beskrywingss van Port Alfred, Bathurst, Kenton-on-Sea, Cannon Rocks en Boknes.

9 Residential Homes For Sale in Alexandria, Alexandria

FROM R300,000 to R13,000,000

1 Commercial Property For Sale in Alexandria, Alexandria

FROM R980,000

Alexandria In the news

What is happening in the Eastern Cape property market?
The Bureau for Economic Research and Lightstone Properties have recently brought out research on business in general and on the property market, which makes interesting reading.   Although I am not an economist I am...

Disclaimer: While every effort will be made to ensure that the information contained within the Seeff Property Group website is accurate and up to date, Seeff Property Group makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor do we assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information. Prospective purchasers and tenants should make their own enquiries to verify the information contained herein.